Системни констелации

Констелациите ни дават ясен поглед върху възприетите и съхранявани в съзнанието ни вярвания и начин на мислене, които ни пречат да сме щастливи, в хармонични отношения и да постигаме целите си. Когато тази подсъзнателна картина стане видима, тя ни осигурява необходимото знание и информация как да разплетем заплитанията, да намерим решение и да излекуваме потиснатите аспекти на нашата история. В края на констелацията в съзнанието на клиента старата картина се замества от нова по-хармонична картина, в която всички представители са видими, приети и уважени. Промените, които се случват в последствие, произлизат от същата подсъзнателна дълбочина, в която е действала първоначалната картина, и оформят живота ни и ежедневието ни. 

Констелациите работят на най-дълбоките пластове на подсъзнанието ни като заобикалят аналитичния ум и ни помагат да преминем през неразрешените и подтиснати аспекти на семейната ни съвест. Те ни показват конфликтните вярвания, лоялностите към изключените или слабите членове на системата, сляпата любов, която е определяла действията ни. Това хармонизира основните нагласи в съзнанието ни и води до състояние на отпускане, осъзнатост и спокойствие, а оттам и на по-добри взаимоотношения и по-добро качество на живот.

Успехът на една системна констелация зависи както от това колко отворен е клиентът и колко новопридобито знание и осъзнатост може да посрещне и да интегрира в живота си, така и до колко освободен е констилаторът и колко умело борави с полето на знанието.

Интегрирането на една системна констелация води до промени в живота на клиента и тези промени могат да се случат, единствено когато клиентът пусне стария подсъзнателен образ и се дистанцира вътрешно от нефункционалните лоялности. Понякога това може да бъде много болезнен процес и на клиентът да му е трудно да премине през болката от тази раздяла. Затова промяната може да се случи мигновено, но може и да са необходими месеци, а понякога и години, за да се интегрира изцяло в ежедневието. Важно е да има толерантност и уважение към скоростта на движение на душата.


СЪНЯТ - какво трябва да знаете за влеянието му върху здравето

В практиката си забелязвам, че все по-често клиенти се оплакват, че не спят добре и не намират причина за това. Сънят, предполагам знаете,...