ИНТРОВЕРТИТЕ - дарби и недостатъци


Сигурно сте забелязали, че сме различни това как получаваме енергия и как взаимодействаме със света около нас – има хора, които се оживяват, вдъхновяват и творят, когато са в екип, а други са склонни да бъдат по-фокусирани навътре и генерират енергия от прекарването на времето си сами. За да разберете по-добре себе си , партньора си или децата си, ще дам повече светлина какво е характерно да тези две крайности. Разбира се с ясното разбиране, че между тези две полярности съществува спектър – никой не е крайно екстровертен или крайно интровертен. Много хора могат да проявят комбинация от двете черти в различни периоди и сфери на живота си.

Може би сте забелязали, че днес живеем в общество, в което се цени повече личностните черти на екстровертите – екипната работа, сътрудничеството, уменията за общуване, за изява и борбеността, а качествата на тези, които са по-резервирани и намират социалните взаимодействия за изтощителни, остават скрити за мнозинството. Затова ми се иска да хвърля малко повече светлина върху силните страни на интровертите и как могат да бъдат в полза за тях самите и за обществеността.

Ето какво отличава интровертите от екстровертите:

 • По отношение на източника на енергия: Интровертите са склонни да презареждат енергията си, като прекарват времето си сами или в тиха среда с нисък стимул. Те често се чувстват изтощени след продължителни периоди на социално общуване и се нуждаят от самота, за да възвърнат енергията си. Екстровертите, от друга страна, получават енергия от това, че са сред хора и се занимават със социални дейности. Те се чувстват енергизирани и съживени след общуване и търсят социални взаимодействия, за да презаредят.
 • По отношение на социалните предпочитания: Интровертите обикновено предпочитат самотни дейности или взаимодействия само с един човек. Те могат да намират големи групи или социални събития за съкрушителни и предпочитат по-задълбочени, смислени разговори с няколко близки приятели, вместо повърхностни общи разговори. Екстровертите процъфтяват в социална среда и се радват да бъдат сред хора. Често се чувстват добре в големи групи и предпочитат широк кръг от приятели и познати. Те са по-склонни да участват в разговори и да се радват да бъдат център на внимание.
 • По отношение на обработката на информация: Интровертите са склонни да обработват информация вътрешно. Те предпочитат да мислят дълбоко и да размишляват, преди да отговорят или да вземат решения. Чувстват се по-комфортно с интроспекцията и техните мисли могат да бъдат по-малко повлияни от външни стимули. Екстровертите обработват информацията външно. Те често мислят на глас, обсъждат мислите и идеите си с другите, за да им помогнат да изяснят мислите си. Обикновено реагират бързо и вземат решения бързо, тъй като разчитат на външна информация и стимулация.
 • По отношение на отговора на стимулация: Интровертите са по-чувствителни към външна стимулация, като шум, светлини или тълпи от хора. Те могат лесно да бъдат претоварени в силно стимулираща среда и са склонни да търсят спокойна и тиха среда.Екстровертите имат по-висока толерантност към външна стимулация и често се радват на високоенергийна среда. Те могат да намерят натоварената, шумна среда по-скоро енергизираща и стимулираща, отколкото завладяваща.
 

Има разлика между това да си интроверт и да си срамежлив.

Интровертността е личностна черта, при която хората намират уединението и тихата среда за по-енергизиращи и удовлетворяващи. Те предпочитат дълбоки разговори и интроспекция, а не участие в големи социални събирания и се нуждаят от време за презареждане след като са прекарали време в силно стимулираща среда. Срамежливостта, от друга страна, е дискомфорт в социални ситуации, придружен от страх от осъждане. Срамежливите хора може да се чувстват тревожни, нервни или несигурен при взаимодействие с другите, особено в непознати или нови ситуации. Срамежливостта е въпрос на начин на взаимодействие и е присъща както за ексроветрите, така и за интровертите.


Какви са негативните аспекти на интровертите?

Интровертите могат да се ангажират с различни избори или поведение на себеотрицание в резултат на тяхната интровертна природа, като:
 • Избягване или ограничаване на социални взаимодействия – могат да отказват покани за партита или събирания, предпочитайки да прекарват времето си сами или с малка, сплотена група приятели. Това може да доведе до чувство на самота или социална изолация, причинявайки по-нататъшно себеотрицание.
 • Прекомерно мислене и съмнение в себе си – те могат да поставят под въпрос собствените си способности, решения или действия и са склонни да бъдат самокритични.
 • Потискане на собствените си нужди и желания – могат да пренебрегнат собствените си нужди, да потиснат емоциите си или да пожертват собствените си цели, за да се приспособят към другите.
 • Избягване на конфликти, често предпочитайки да запазят мира – може да им е предизвикателство да отстояват себе си или да изразяват мнението си в ситуации, които могат да доведат до разногласия или напрежение.

А каква е силата на интровертите?

Те имат способността да мислят задълбочено, да съзерцават и да се вглеждат навътре. Често превъзхождат екстровертите в анализирането на сложни проблеми, намирането на креативни решения и вземането на обмислени решения.

Интровертите обикновено са добри слушатели и имат естествена склонност към емпатия. Те обръщат голямо внимание на другите и са в състояние да разберат и да се свържат с техните емоции, което ги прави страхотни приятели, съветници и лидери.

Те процъфтяват в независима работна среда, където могат да се съсредоточат върху задачите си без разсейване. Способността им да се концентрират и да работят сами често води до висококачествени резултати и иновативни идеи.

Много интроверти имат богат вътрешен свят и въображение, което подхранва тяхната креативност. Те често идват с оригинални идеи и са в състояние да мислят нестандартно.

Интровертите са наблюдателни и са склонни да забелязват подробности, които другите могат да пренебрегнат. Това остро наблюдение може да бъде ценно в различни области, като изкуство, наука и решаване на проблеми.

Те често са много внимателни в общуването – подбират думите си внимателно, слушат внимателно и дават проницателни отговори, което прави техния принос значим и въздействащ.


Как да стимулираме талантите на интровертите?

Да изразяваме най-успешно нашите таланти означава да се поставим в обхвата на стимулация, която е подходяща за нас. В такъв случай, за да се стимулират талантите на интровертите е нужно да:
 • Създадете подкрепяща среда –осигурете тихо и спокойно пространство, където могат да работят без разсейване.
 • Предлагате гъвкавост – позволете им да работят самостоятелно и им дайте свободата да избират задачите, върху които искат да се съсредоточат.
 • Насърчавайте рефлексията и интроспекцията: Интровертите се отличават с дълбоко мислене и анализиране на ситуации. Насърчете ги да разсъждават върху своите мисли и идеи и им дайте възможности да изразят своите прозрения.
 • Оценявайте уменията им за слушане: Интровертите често са страхотни слушатели и наблюдатели. Насърчавайте ги да слушат активно другите и оценявайте способността им да разбират различни гледни точки.
 • Осигурете възможности за писмена комуникация: на интровертите може да им е по-лесно да изразяват мислите си чрез писане, отколкото чрез говорене. Предложете им възможности да споделят своите идеи чрез писмени доклади, имейли или презентации.
 • Предлагайте взаимодействие един на един: Интровертите са склонни да процъфтяват в ситуации един на един, а не в големи групови настройки. Осигурете им възможности да водят смислени разговори с ментори, треньори или колеги, които могат да оценят и ръководят техните таланти.
 • Оставете време за престой: Признайте, че интровертите се нуждаят от време сами, за да презаредят и обработят информация. Избягвайте да ги претоварвате с постоянни социални дейности и им дайте пространство за презареждане и размисъл.
 • Фокусирайте се върху качеството над количеството: Интровертите често предпочитат да работят задълбочено върху няколко проекта, вместо да се разпределят твърде тънко. Насърчете ги да се съсредоточат върху проекти, които са в съответствие с техните силни страни и интереси, което им позволява да произвеждат висококачествена работа.
 • Осигурете обратна връзка и признание: Признайте и похвалете талантите и приноса на интровертите. Осигурете конструктивна обратна връзка, която се фокусира върху силните им страни и насърчава растежа им.
 • Уважавайте нуждата им от интровертност: Разберете, че интровертите не винаги могат да се чувстват комфортно да демонстрират своите таланти в публични или групови условия. Уважавайте техните граници и им позволете да дадат своя принос по начини, които отговарят на тяхната личност и силни страни.

И знайте, че самотата е решаваща съставка за творчеството. Както споделя Сюзън Кейн, „колкото повече свобода даваме на интровертите да бъдат себе си, толкова по-вероятно е те да измислят свои собствени уникални решения на проблемите, пред които сме изправени в области като науката и икономиката“.

СЪНЯТ - какво трябва да знаете за влеянието му върху здравето

В практиката си забелязвам, че все по-често клиенти се оплакват, че не спят добре и не намират причина за това. Сънят, предполагам знаете,...