Контакт

Свържете се с мен на:

 

тел: ++359 898417727

 
e-mail: ivilina.zafirova@gmail.com


https://www.youtube.com/channel/UCQoHFB28-5FWAY0nOrMEmwQ https://www.facebook.com/IvilinaZafirovaMIA.bg/ https://www.instagram.com/ivilina_z/?hl=bg https://twitter.com/IvilinaZafirovaПартньори и полезни контакти:


Център за холистична терапия "Сатори


hOUR THERAPY
  - Пълноценна и достъпна грижа за психичното здраве на Вашите служители.

Български Институт по Гещалт терапия  - Платформа за професионалното обучение на терапевти и консултанти и да осигури придобиване на квалификация по гещалттерапия по най-високите признати.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ
  - Асоциация, която осигурява широк достъп на обществото до квалифицирани специалисти, семинари, консултации, беседи, както и създаване и установяване на общи етични норми в сферата на гещалт терапията.

Дружеството на психолозите в Република България   - професионална организация, която обединява най-многобройната общност от висококвалифицирани български психолози, които работят във всички области на психологическата наука и професионална практика.

I Grow Younger -  Блог за самопомощ, създаден от Калин Каракехайов, български стартъп основател.

Цикъл на промяната

Знаете ли как преследвате своите цели и къде се спирате, преди да сте стигнали до тях? Запитвали ли сте се дали осъзнавате и удовлетворявате...